VN
EN

Quy trình điều trị

30/09/2020

Quy trình điều trị

  • Bước 1: Vệ sinh nang lông.
  • Bước 2: Cạo sạch vùng lông cần triệt.
  • Bước 3: Thoa gel lên vùng cần trị liệu.
  • Bước 4: Sử dụng tần số ánh sáng để triệt nang lông.
  • Bước 5: Lau sạch.
  • Bước 6: Vỗ nước hoa hồng thu nhỏ lỗ chân lông.
  • Bước 7: Hẹn khách 30 ngày quay lại triệt lần tiếp theo.