VN
EN

Câu hỏi thường gặp

03/11/2020

Xóa nhăn với VMAX 4D mấy lần mới hiệu quả?

Đáp: Hiệu quả trẻ hóa của VMAX 4D có thể thấy rõ ngay lần đầu tiên. Tuy nhiên, đối với mỗi tình trạng lão hóa khác nhau mà số lần điều trị khác nhau. Có người một lần đã cho kết quả như ý, có người phải thực hiện 2-3 lần mới cho kết quả tối ưu.