VN
EN

Câu hỏi nhiều nhất

21/10/2020

Phun môi Baby có đau không?

Đáp: Phun môi Baby áp dụng kỹ thuật phun đa điểm, hơn nữa khách hàng được ủ tê trước khi thực hiện nên hoàn toàn không đau rát hay khó chịu. Thời gian thực hiện dịch vụ cũng chỉ còn ½ so với công nghệ cũ.